Teknologiat

  • Käytettävät ohjelmointikielet ja kirjastot: C/C++, CxxTest, VC++, C#, .NET, MVC, ASP.NET, SQL Server, Entity Framework, IIS, DirectShow, Java sekä useat Open Source -ohjelmistot
  • Käyttöjärjestelminä ovat Windows 7/8/10 ja Windows Server, Ubuntu ja Debian
  • Projekteja hallitaan agile-menetelmällä tai vesiputousmallilla tarpeen mukaan
  • Versionhallinta tehdään svn, git ja trac-ohjelmistoilla.
  • API-dokumentaatio ylläpidetään doxygen-työkalulla.
  • Verkkosovellukset luodaan ASP.NET, C#, Java, Groovy, Grails, Scala, Play-teknologioilla
  • Mobiiliohjelmistot toteutetaan Javalla ja Android-laitteisiin
  • Verkkoa ja palvelimia valvotaan Nagios-järjestelmällä